Guldkornet är ett företag som bedriver stödboende för missbruksproblematik och samsjuklighet.

Till Guldkornet kommer man när man är nykter och drogfri. Vi tar emot placeringar enligt 27 § LVM och 4 kap. 1 § SoL. Vi jobbar med att skräddarsy våra stöd gentemot individens önskemål och remittentens förväntningar och krav.

Vi skapar våra genomförandeplaner under observationsfasen (inom två veckor). Våra planer innefattar praktiskt stöd.

Stöd

 • Föreläsningar i bla beroendelära, återfallsprevention och ångesthantering
 • Stödsamtal med alkohol och drog terapeut
 • Dopning-föreläsningar och enskilda samtal med Kurt Skåberg
 • DBT
 • KBT
 • Trauma terapi
 • Psykologsamtal
 • Utredningar
 • Tolvstegsprogrammet
 • ACT
 • Motiverande samtal (MI)

Praktiskt stöd

 • Stöd i myndighetskontakter
 • Stöd i rättsliga processer
 • Stöd i vård och tandläkarkontakter
 • Stöd i transport till olika vårdinstanser och myndigheter
 • Stöd i kontakter med studievägledare och arbetssökande
 • Stöd i bostadsök
 • Stöd i främjande utav bra sociala och familjenätverk
 • Stöd i struktur med veckoplanering
 • ADL-insatser