Guldkornet är ett företag som bedriver stödboende för missbruksproblematik och samsjuklighet.

Till Guldkornet kommer man när man är nykter och drogfri. Vi tar emot placeringar enligt 27 § LVM och 4 kap. 1 § SoL. Vi jobbar med att skräddarsy våra behandlingsplaner gentemot individens önskemål och remittentens förväntningar och krav.

Vi skapar våra genomförandeplaner under observationsfasen (inom två veckor). Våra planer innefattar två delar, behandling och praktiskt stöd.

Behandling

 • Föreläsningar i bla beroendelära, återfallsprevention och ångesthantering
 • Stödsamtal med alkohol och drog terapeut
 • Dopning-föreläsningar och enskilda samtal med Kurt Skåberg
 • DBT behandling
 • Trauma terapi
 • Psykologsamtal
 • Utredningar
 • Struktur med veckoplanering
 • ADL
 • KBT terapi
 • Tolvstegsprogrammet
 • Stödsamtal med addiktolog

Praktiskt stöd

 • Stöd i myndighetskontakter
 • Stöd i rättsliga processer
 • Stöd i vård och tandläkarkontakter
 • Stöd i transport till olika vårdinstanser och
 • myndigheter
 • Stöd i kontakter med studievägledare och arbetssökande
 • Stöd i bostadsök
 • Stöd i främjande utav bra sociala och familjenätverk