Stödinsatser

Mer info kommer här inom kort…

Observationsfas

Tanken under observationsfasen är att klienten skall landa in i struktur och rutiner.

Det är också en fas där personal för chansen att utvärdera om den problematik som framkommit är relevant till det praktiska livet eller om klienten har ytterligare behov som inte framkommit.

Det är i denna fas vi tillsammans med klienten skapar en genomförandeplan för klienten inför primärfasen. Förutsättningen för en lyckad placering är att ha allians och relation till klienten som grund för allt arbete.

Primär fas

Här påbörjas det riktiga arbetet med att utföra de insatser som matchats i observationsfasen.

Vi får här möjlighet till en fördjupad relation och strävar efter att hitta arbetsglädje och bibehålla en hög motivation i klientens mål och delmål. Här arbetar vi med stöd som syftar till att göra en etablering i arbetsliv och samhälle möjlig. 

En dag på guldkornet

Hur ser en dag på Guldkornet ut? Här beskriver vi våra insatser och helt enkelt hur en dag hos oss ser ut. 

Stödboende

Här kan du titta på fotografier och beskrivningar av våra gruppboenden samt lägenheter.

Stödsinsatser

Här kan du ta del av våra interna och externa insatser samt våra fritidsaktiviteter och foton.