Vi anpassar programmet efter individen. Inte individen till programmet.

Vår utgångspunkt är alltid människan.
Ju mer vi lär oss om personlighet, intressen, beroende och tidigare erfarenheter, desto bättre kan vi matcha insats.

Men rätt stöd är inte allt. 

Lika viktigt är ett hem och en sysselsättning som är meningsfull och stärker individens självkänsla.
Här tänker vi utanför ramarna.
Målet är att skapa helhetslösningar som bygger vidare på varje människas naturliga styrkor och tillgångar.

En övergripande förutsättning är goda relationer. Lyckas vi skapa en förtroendefull relation är mycket vunnet. Om inte, spelar metoden mindre roll.

Då är det vårt ansvar att hitta en bättre lösning.

En dag på guldkornet

Hur ser en dag på Guldkornet ut? Här beskriver vi våra insatser och helt enkelt hur en dag hos oss ser ut. 

Stödboende

Här kan du titta på fotografier och beskrivningar av våra gruppboenden samt lägenheter.

Stödsinsatser

Här kan du ta del av våra interna och externa insatser samt våra fritidsaktiviteter och foton.